Qué necesitamos

 • Cáritas Barcelona

  Cáritas Barcelona

  - BARCELONA -

  Càritas és una entitat de l'Església catòlica que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l'acció social i caritativa de la diòcesi, i la finalitat d'ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar la societat i promocionar la justícia social. Càritas és una entitat sense ànim de lucre i el seu finançament és sobretot de caràcter privat. Càritas està formada per voluntariat i professionals, i acompanya els sectors socials més desfavorits, caminant amb la triple missió de denunciar, anunciar i transformar.
   
  A través dels diferents punts d’atenció, Càritas acull, escolta, orienta i acompanya les persones que s’adrecen amb una demanda d’ajuda. L’atenció va més enllà de l’assistència immediata, cerca la promoció de la persona a partir de la seva participació activa, del reconeixement dels seus recursos i les seves potencialitats.

 • Una nevera combi para el centro Pius XIII y sus mujeres


  El centro Pius XII de Granollers ofrece un servicio de acogida y relación grupal para mujeres. Se llevan a cabo diversas actividades según los intereses d ...

  Ver más.
  Hay aportado:

  UNA NEVERA COMBI : 1

  Cubierta