Qué necesitamos

 • L'Esquitx, Associació

  L'Esquitx, Associació

  - BARCELONA -

  L'Associació L'Esquitx és una associació sense ànim de lucre, declarada d’utlilitat pública, que atén infants del barri de Ciutat Vella de Barcelona, que es troben en un elevat risc social.

  La finalitat del nostre centre és, educar en el temps lliure diari cercant el desenvolupament integral de l’infant dins el barri  on es troba. Realitzem una tasca de prevenció , assistència i promoció d’infants sovint amb famílies molt desestructurades, o bé que no tenen cura d’ells.

  Actualment l’Associació acull sis projectes:

  1. El Centre obert Esquitx, que funciona de dilluns a divendres de 16h a 20h i atén infants del barri de Ciutat Vella de Barcelona, que es troben en un elevat risc social, d’edats compreses entre els 6 i els 14 anys. S’ofereixen jocs de taula, berenar, reforç escolar, activitats de lleure, dues sortides de cap de setmana a l’any. El centre de dia també ofereix Colònies i Casal a l’estiu durant els mesos de vacances escolars.

  2. El C.O. Ludoesquitx, que atén a la petita infància del barri (de 3 a 5 anys), funciona de dilluns a divendres de 17h. a 19h  i es serveix principalment del joc com a metodologia i eina socioeducativa.

  3. Espai Familiar “La caseta del barri”. Es tracta d’un espai on es facilita la relació entre els infants de 0  a 3 anys i els seus referents adults. L’horari d’aquest servei és de dimarts i dijous de 10 a 13:30h i dijous de 16h. a 18h.

  4. Servei de Suport familiar. En aquet projecte la nostra proposta és poder treballar amb cada un  dels referents adults del sistema familiar, entenent que amb la  modificació d’alguna de les pautes manifestada per un membre familiar, es produirà un efecte en els demés.

  5. Espai de trobada per a Joves. Al projecte volem crear un espai de diàleg , confiança i d’escolta activa per als adolescents. A través d’aquest volem donar eines perquè puguin desenvolupar tant la seva autonomia com la seva capacitat de decisió. L’eina en la que fonamentarem l’acció educativa serà la vinculació afectiva. A grans trets podem dir que volem realitzar una tasca de prevenció i acompanyament en l’edat de l’adolescència als joves del  casc antic.

  6. Suport educatiu: El projecte surt de la voluntat  de l’entitat de donar una resposta socioeducativa a infants que acudeixen al Centre Obert i es detecten unes necessitats. Les dificultats que tals infants tenen  en diferents àmbits els ha dut a no poder seguir el ritme establert pel curs que fan i quedar-se fora del sistema escolar. Les premisses d’inclusió  i atenció a la diversitat  requereixen mitjans, eines, noves mirades i recursos humans per fer-les realitat .Per això busquem amb el projecte que l’infant millori el seu currículum, partint de les seves potencialitats i capacitats  no només de les seves mancances i relacionant l’èxit educatiu amb el desenvolupament integral de la persona. Amb el suport que nosaltres oferim a l’escola procurem afavorir la inclusió de l’infant a l’espai classe i aportar una mirada possibilitadora al centre.

  La nostra entitat té com a finalitat el treball amb les famílies i els infants del Casc Antic de Barcelona. Des de l’àmbit de la prevenció primària passant per una planificació i actuació.

  Ens ubiquem dins de la xarxa del barri ja que considerem condició fonamental per poder portar a terme un treball de qualitat.

 • Una nevera pequeña para Ana Denís


  Una de las famílias de l’Esquitx está pasando por un momento complicado. Son Ana Denís, su pareja, y sus tres hijas, Angelis, Vikiana y Den&i ...

  Ver más.
  Hay aportado:

  Nevera pequeña: 1

  Cubierta
 • Un microondas para calentar las meriendas de l'Esquitx


  El microondas del centro L'Esquitx se ha estropeado. Lo utilizaban para calentar la leche de las meriendas de los niños y para preparar algunos productos de ...

  Ver más.
  Hay aportado:

  Microondas: 1

  Cubierta
 • Una nevera para el centro de l'Esquitx


  La nevera del centro L'Esquitx se ha estropeado. La utilizan para conservar los alimentos y bebidas que dan a los niños y niñas que acuden al centro a ...

  Ver más.
  Cubierta
 • Colchonetas, cojines y telas para L'Esquitx


  En el proyecto CO Esquitx (per infants de 5 a 14 anys) de la Associació l’Esquitx de Barcelona participan cada tarde 32 niños de 5 a 14 años. ...

  Ver más.
  Hay aportado:

  Cojines grandes: 10

  Telas: 10

  Colchonetas: 4

  Cubierta
 • Material para servir la merienda de los niños


  L'Associació l'Esquitx es una entidad sin ánimo de lucro ubicada en el Casc Antic de Barcelona y que desde el año 1985 realiza una tarea de ...

  Ver más.
  Hay aportado:

  Bandejas: 7

  Platos: 20

  Cubiertos: 20

  Vasos y tazas: 20

  Cubierta
 • Una encuadernadora para los niños del refuerzo escolar


  L'Esquixt ofrece un espacio de refuerzo escolar para niños en situación desfavorable de Ciutat Vella, Barcelona. Son niños que están est ...

  Ver más.
  Hay aportado:

  Encuadernadora: 1

  Cubierta
 • Dos pantallas de ordenador para los niños de Esquitx


  Centre Obert L'Esquitx ofrece por las tardes un espacio de ocio y de refuerzo escolar para niños en situación desfavorable del barrio de Ciutat Vella, ...

  Ver más.
  Hay aportado:

  Pantallas de ordenador: 2

  Cubierta
 • Unos altavoces para el centro Esquitx


  La Asociación Esquitx atiende a niños y adolescentes en riesgo de exclusión social del barrio Ciutat Vella, en Barcelona. Su herramienta principal ...

  Ver más.
  Hay aportado:

  Altavoces con conector mini jack: 1

  Cubierta
 • Calcetines gruesos para niños de 3 a 6 años


  El proyecto Ludoesquitx atiende a niños de 3 a 6 años en riesgo de exclusión social del barrio Ciutat Vella, en Barcelona. Su herramienta principal ...

  Ver más.
  Hay aportado:

  Calcetines gruesos : 18

  Cubierta