Entidades con las que colaboramos

Assís, Centre d'Acollida

Barcelona

Tipo usuarios: Sin hogar

El CENTRE D’ACOLLIDA ASSÍS pretén ser un marc de referència de baixa exigència per a les persones en situació de sense llar que hi accedeixen, per tal d’oferir-los acollida, acompanyament, assistència  social i canalització de demandes.

SERVEIS I ACTIVITATS DE L'ENTITAT
 •  esmorzars compartits
 • higiene personal i dutxa
 • habitatge
 • consigna de documents
 • bugaderia
 • domiciliació de correu
 • tallers d’habilitats i formació
 • l’acompanyament personalitzat  que afavoreixi l’autoestima i la sociabilitat
 • l’accés a la xarxa normalitzada de recursos socials

En l’actualitat, l’entitat compta amb un equip humà de 8 professionals i més de 150 voluntaris/es que presta serveis i activitats, realitzant tasques de: atenció directa, indirecta i administratives. Tots ells estan coordinats per un treballador social (Director del centre) i un educador social amb l’objectiu d’orientar les accions que es duen a terme.

MISSIÓ DE L'ENTITAT

Ser facilitadors i motivadors de processos d’inclusió social integral per a persones en situació de sense llar, fomentant la promoció de la persona, i la sensibilització ciutadana en relació a la situació que pateixen els que pertanyen a  aquest col·lectiu.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
 •  Continuar  i millorar la qualitat dels serveis bàsics i assistencials que presta la entitat 
 • Prestar orientació social professionalitzada i individualitzada 
 • Potenciar i facilitar  l’adquisició d’habilitats personals i socials 
 • Potenciar i promocionar l’adquisició d’hàbits de vida saludables 
 • Facilitar l’accés a l’habitatge de les persones en situació de sense llar 
 • Contribuir a facilitar l’accés al mercat laboral 
 • Contribuir a fomentar la promoció, la sensibilització i estímul a la participació ciutadana en relació a la problemàtica de les persones  en situació de sense llar 

Assis

Dirección

Carrer Isaac Albèniz, 14-28. Barcelona. 08017

Barcelona

Tel: 932 520 568

http://www.assis.cat

a@a

Cómo puedes ayudar a esta entidad