Entidades con las que colaboramos

Llars Compartides, Fundació

Barcelona

Tipo usuarios: Mayores

La Fundació Privada Llars Compartides es constitueix l’any 2003 com entitat sense afany de lucre, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la gent gran mitjançant una alternativa d’envelliment autònom en una llar compartida.   

MISSIÓ DE L'ENTITAT
Oferim la possibilitat de gaudir d'un habitatge adequat tant aquelles persones grans que malgrat cobrar una pensió tenen dificultats per accedir a un habitatge digne, com a aquelles que pateixen solitud, manca de suport familiar o volen simplement optar per un estil d'envelliment autònom.   

ACCIONS DE L'ENTITAT
  • Minimitzar el risc de vulnerabilitat de la gent gran promovent la seva autonomia personal i envelliment actiu.   
  • Proporcionar l’ajut més adequat a les persones que conviuen a les llars.   
  • Constituir i mantenir habitatges compartits.   
  • Divulgar i sensibilitzar a la societat sobre els aspectes de la missió de la Fundació.   
  • Fomentar la participació social i la creació de vincles associatius.   
  • Incidir en les disfuncions del mercat immobiliari.

Llars Compartides

Dirección

Travessera de les Corts, 39-43

Barcelona

Cómo puedes ayudar a esta entidad