Entidades con las que colaboramos

Migra Studium, Fundació

Barcelona

Tipo usuarios: Inmigrantes

-BARCELONA- La FUNDACIÓ MIGRASTUDIUM, és una obra social promoguda pels jesuïtes de Catalunya. S’ocupa de l’estudi, l’acció i la sensibilització entorn al fenomen de les migracions. La majoria dels nostres projectes es troben orientats a intervencions socioeducativas per afavorir el processos personals d’integració social. A través del PROJECTE “SOM-HI!”, ajudem als infants del Barri Gòtic de Barcelona, en risc d’exclusió social, en els seus processos d’integració escolar, mitjançat l’aprenentatge de valors en activitats de temps de lleure i el reforç educatiu per millorar en les seves mancances acadèmiques. Amb el PROJECTE “ESPAI D’ACOLLIDA LINGÜÍSTICA I FORMACIÓ LABORAL”, ajudem a les persones adultes immigrades en els seus processos d’integració social. Ho fem a través de l’espai d’acollida, on els orientem en les seves necessitats bàsiques, i en l’organització de diversos cursos de formació com són: cursos de català, castellà, informàtica i coneixement de l’entorn. També, en ordre a facilitar els processos d’inserció laboral, fem cursos bàsics de formació laboral: en electricitat; fontaneria; cuina i atenció a persones dependents. En el PROJECTE “ESPAI DE TROBADA”, fomentem el coneixement mutu de persones autòctones i immigrades, compartint interessos i necessitats, tenint en compte les diferents maneres de veure i entendre el món en el que vivim. D’aquesta manera ajudem a avançar en la cohesió social en els nostres barris. En un mateix sentit, portem a terme el PROJECTE “ESPAI INTERRELIGIÓS”, una exposició interactiva que facilita el coneixement i la sensibilització sobre la diversitat religiosa a Catalunya. 

Migra Studium

Dirección

Calle Palau, 3,

Barcelona

Cómo puedes ayudar a esta entidad